ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประมวลจริยธรรม
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมทำบุญ :: กำหนดการพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนฆ้อง เวลา 06.30     คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ   พร้อมกัน ณ บริเวรพิธี เ...

 
     
 


ชื่อ : นายสุพจน์ ชานนท์
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนฆ้องชื่อ : นายมนตรี กูดอั้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนฆ้องชื่อ : นายวรา อาปะหัง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนฆ้องชื่อ : นายอุเทน กองลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนฆ้องชื่อ : นายสมปอง พาบุตดา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนฆ้อง 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทุ้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.